Villflorastauder

Små gleder vokser seg store

PRODUKSJON AV VILLFLORASTAUDER TIL ANLEGG OG TORVTAK


VILLFLORASTAUDER MED NORSK OPPHAV


Etterspørselen etter norske planter øker. Kravet om villflorastauder med norsk opphav kommer oftere inn som ønske og krav i større prosjekt. 

For å kunne møte etterspørselen har staudeprodusenter i Norsk Gartnerforbund startet et prosjekt der vi har fått støtte til utvikling og anleggelse av morplantefelt. Plantemateriale er samlet inn fra store deler av Østlandet i tillegg til de sortene produsentene har i produkjon fra før. 

Dette gir en tryggere tilgang på materiale, og med et samarbeid og kunnskapsdeling er vi godt rustet til å møte markedet.  

Produksjon

Villflorastauder produseres i pluggbrett fra frø eller plantedeler. Frøene og materiale sankes i naturen eller på morplantefelt. Alt materiale har norsk herkomst. 


Forskjellige vekstvilkår (eng, regnbed, torvtak m.m.) krever forskjellige plantetyper. Jeg hjelper med å finne rett plante til rett plass.

Bestilling av villflorastauder


Villflorastauder til større prosjekt poduseres på bestilling og  må  bestilles i god tid. 

Ta kontakt for pristilbud og utvalg. 

Kunder med mindre prosjekt kan hente planter på forespørsel hvis de er på lager.